Strukturerade Produkter

Senior Rådgivarna förmedlar strukturerade produkter som ett komplement i ditt sparande. Strukturerade produkter är placeringsalternativ som är en kombination av indexobligationer och aktieindexobligationer, men de kan även bestå av aktier, optioner och terminer.

Placeringsformen kännetecknas av att den kombinerar möjligheten att erhålla aktierelaterad avkastning samtidigt som det nominellt investerade kapitalet i de flesta fall återbetalas på förfallodagen.

Vi kan erbjuda dig alternativ till börsen eller inlåning på ditt bankkonto som vida överstiger det du erhåller idag. Strukturerade Produkter innebär att med hjälp av olika typer av instrument såsom obligationer, aktier, optioner skapar man ett värdepapper som med en väl balanserad risk genererar 7- 12% årlig avkastning.
Intresserad av att höja din avkastning i dagens låga ränteläge?

Kontakta oss gärna för mer information! 

"Personlig rådgivning utifrån kundens behov är alltid nyckeln till en långsiktig relation. Finansiell rådgivning med kunden i centrum"

Genomsnittlig avkastning Strukturerade produkter

Årlig procentuell förändring OMXs30 sedan år 2000