Peter  Hultqvist
Partner /Senior Rådgivare

Ekonom.
Erfarenhet från finansmarknaden sedan 1985.
Anställningar hos bl a Trygg Hansa, Carnegie,
Swedbank, Inter Ikea,Bryssel

Licenser: Swedsec, Insuresec
Direktnummer: 
0768-39 44 26

E-post: 
peter.hultqvist@seniorrad.se

Medarbetare

Håkan Källmarker 
Partner /Senior Rådgivare

Ekonom.

Erfarenhet från finansmarknaden sedan 1986.
Anställningar hos bl a Nordea, Handelsbanken,
Carnegie

Licenser: Swedsec specialist.
       Direktnummer:
       0725-77 99 22

       E-post:
       hakan.kallmarker@seniorrad.se

Peter Brandt 
Partner/Styrelseordförande

Erfarenhet från finansmarknaden sedan
1987. Anställningar hos bla Nordea,
Transferator, Reimius Capital, Munchen.
Numera egna hedgefonder  via Jubrato AB      


 
Direktnummer: 
0735-16 61 61

E-post: 
peter.brandt@seniorrad.se