Makroekonomi - Omvärldsanalys

Nästa kurstillfälle:
Ej fastställt för 2019
Kronhusgatan 11

Anmälan: peter.hultqvist@seniorrad.se
Pris: 295:-

VARFÖR SKA DU GÅ KURSEN?

Omvärldsanalys
Omvärlden har en avgörande inverkan på Sverige och för svenska börsen. Du ska gå kursen för att förstå vilka faktorer som avgör om konjunkturen är på väg upp eller  om vi står inför en lågkonjunktur. Börsens utveckling hänger tätt ihop med konjunkturutvecklingen där du som placerare kommer att fatta bättre beslut när du vet hur allt hänger ihop.

"Lär så mycket du kan av andras misstag, du har varken tid eller råd att göra alla själv"

KURSINNEHÅLL

- Hur påverkar konjunkturläget börsutvecklingen?
- Vad är BNP och vad påverkar tillväxten?
- Vad har räntan för betydelse?
- Riksbankens roll
- Förväntningars inverkan
- Marknadspsykologi
- Vilka faktorer och siffror bör man ha koll på?