Fundamental Analys

Nästa kurstillfälle:
Ej fastställt för 2019
Kronhusgatan 11

Anmälan: peter.hultqvist@seniorrad.se
 

VARFÖR SKA DU GÅ KURSEN?

Aktievärdering
Fundamental Analys är grunden i aktiehandel och handlar om hur man värderar ett företags värde utifrån resultat och balansräkning. Nycketal visar hur företag mår och kan användas för att jämföra företag och brancher.
Kan du grunderna kommer du att känna dig mer bekväm och bättre förstå varför en del aktier är mer köpvärda än andra. En bra fundamental analys med en bra teknisk analys är ofta slagbart...

 

"Lär så mycket du kan av andras misstag, du har varken tid eller råd att göra alla själv"

KURSINNEHÅLL

- Hur arbetar en analytiker?
- Hur sätts målkurser?
- Vilka nyckeltal är viktigast?
- Ta hänsyn till flera nyckeltal
- Praktiska moment 
- Förväntningars inverkan
- Marknadspsykologi
- Vilka faktorer och siffror bör man ha koll på?