Om tillsyn och tillstånd

Senior Rådgivarna står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem.
 

" Det handlar om att göra rätt på alla plan. För dig som kund innebär det att vi har alla tillstånd på plats och att vi följer de regler och den lagstiftning som gör att du som kund kan känna dig trygg och säker."

Våra rådgivare är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden.
Senior Rådgivarna är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB som också är det företag som är anslutet till SwedSec.
 Du läsa mer om Swedsec och söka efter licensierade rådgivare 
här.

Senior Rådgivarna är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsförmedlare för att du som konsument/kund ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra välgrundade val och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom
försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en                                                               sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningsmöjligheter.

                                                     Du kan läsa mer om Insuresec och söka efter licensierade rådgivare
                                                         här.