Dataskydd/GDPR

Hantering av personuppgifter
Senior Rådgivarna är noga med att skydda din integritet och dina enskilda rättigheter genom en trygg och säker hantering av personuppgifter. Vi har med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) - Dataskyddsförordningen - samlat all information kring detta i vår nya dataskyddspolicy. Ta gärna del av den, du hittar den i länken nedan.


Senior Rådgivarnas dataskyddspolicy
Datainspektionen (GDPR)
Senior Rådgivarna är anslutet ombud Garantum Fondkommission AB vilket innebär att det är Garantum Fondkommission AB som är personuppgiftsansvariga när det gäller investeringsrådgivning.  Om du har några frågor eller funderingar kring integritet och dataskydd vänligen kontakta Garantum Fondkommissions dataskyddsombud på e-postadress: GDPR@garantum.se.

Vad gäller försäkringsförmedling och rådivning kring försäkringsfrågor är Senior Rådgivarna själva personuppgiftsansvariga. Om du har några frågor eller funderingar kring integritet och dataskydd gällande försäkringsfrågor vänligen kontakta Peter Hultqvist på mailadress peter.hultqvist@seniorrad.se 
 

" Det handlar om att göra rätt på alla plan. För dig som kund innebär det att vi har alla tillstånd på plats och att vi följer de regler och den lagstiftning som gör att du som kund kan känna dig trygg och säker."