Vår ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring Försäkringsförmedling
Senior Rådgivarna har ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling hos AIG Europe Limited. Ansvarsförsäkringen för försäkringsförmedling uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en skada vid försäkringsförmedlingen är 1 250 618 euro och den högsta ersättningen som kan betalas ut för ett år är 5 002 742 euro.

AIG Europé Limited, Box 3506, 103 69  Stockholm, tfn 08-506 920 00,
e-post: info.swedsen@aig.com

Ansvarsförsäkring Investeringsrådgivning
Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Garantum Fondkommission AB har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot Zurich Incurance pls. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är fem (5) miljoner kronor och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 25 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täcks direkt av Garantum Fondkommission AB.
Zurich Insurance plc, Box 5069, 102 42 Stockholm, telefon 08-579 330 00, fax 08-579 331 20.

 

" Det handlar om att göra rätt på alla plan. För dig som kund innebär det att vi har alla tillstånd på plats och att vi följer de regler och den lagstiftning som gör att du som kund kan känna dig trygg och säker."